Mål og strategi

Ansvarlig

Vi skal forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet

 

Samfunnsengasjert

Vi skal ta sosiale og miljømessige hensyn i vår drift

 

Klimaoffensiv

Vi skal redusere egne utslipp og hjelpe kundene å gjøre det samme

For å kunne jobbe målrettet med hvert av punktene har banken satt opp fem underpunkter med særskilt fokus i strategiperioden fra 2023 til 2025:

Kompetanseløft
87 % av våre ansatte har deltatt på kompetanseløft om bærekraft
Bærekraftig eksponering
I 2022 hadde banken et volum på 14 mrd. nok i grønne eksponeringer
Klimaoffensiv
Siden 2019 har vi redusert våre utslipp i drift og utlån med 26,5 %
Likestilling og mangfold
41 % av våre ledere på alle nivå er kvinner
Samfunnsengasjert
Vi har lansert Konjunktur Sørøst, en informasjonskilde for hele regionen

Har du innspill eller spørsmål til vårt bærekraftsarbeid?

Jørund Buen
Leder bærekraft
+47 932 83 350