5 grunner til å starte IPS-sparing

Det er ingen tvil om at IPS er en gunstig måte å spare til pensjon på egenhånd. Men hvem skal passe på pengene dine?

Her har du 5 grunner til å velge SpareBank 1. 

Et fornøyd par som gjør high five for pensjonssparing i IPS

Slik fungerer IPS-sparing

IPS er et insentiv fra staten som skal hjelpe nordmenn med å sette av penger til pensjonstiden. Du bestemmer selv om du vil spare lite eller mye, men du kan spare inntil 15.000 kroner i året. Uavhengig av hvor mye du velger å spare, får du en skattefordel på 22 % av sparebeløpet, i form av utsatt skatt. Det er først når du tar ut pengene at du begynner å skatte.

Det vil si at setter du av en tusenlapp i måneden, altså et totalt sparebeløp på 12.000 kroner, får du tilbake 2.640 kroner på skatten året etter. Du sparer altså 2.640 kroner mer enn du ellers kunne sette av. Setter du disse pengene inn igjen på IPS-kontoen din, trenger du dermed kun å spare 9.360 kroner fra egen lomme året etter for å oppnå samme sparebeløp på 12.000 kroner.

Marianne Christensen, produktsjef for pensjon i SpareBank 1 Forsikring.

Skatteutsettelse

Når du starter utbetalingen av pensjonen, skatter du av beløpet som alminnelig inntekt. Vi kan derfor beskrive skattefordelen på 22 % som en slags skatteutsettelse. Men i løpet av den tiden du da har spart, har du også fått avkastning på skattepengene gjennom mange år.

– Det er dette som gjør IPS til gunstig pensjonssparing. Selv om du må skatte av beløpet når du begynner å ta ut pengene, vil du klare å bygge opp en langt større verdi med IPS, enn uten sparingen. Dette er på grunn av avkastningen du får på pengene du «låner» av staten, sier Marianne Christensen, produktsjef for pensjon i SpareBank 1. 

IPS er pensjonssparing i fond, som gir deg skattefordel på 22% av sparebeløpet i form av utsatt skatt.

Hvor i livet er du?

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.

Ung
For deg mellom 18 - 34 år
Voksen
For deg mellom 34 - 50 år
Godt voksen
For deg mellom 50 - 62 år
Snart pensjonist
For deg som er over 62 år
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }