ÅRSRAPPORT 2017


Nøkkeltall 2017

  • Driftsresultat før skatt: 2 610 millioner kroner
  • Konsernresultat etter skatt: 2 086 millloner kroner
  • Netto renteinntekter:  3 162 millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning: 11 prosent
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,1 prosent

Nødvendige grep har gitt resultater

Året 2017 er lagt bak oss. Det ble et vendepunkt for landsdelen og konsernet, på flere måter. Først og fremst snudde pessimisme til optimisme og vi har erfart at omstilling har ført til bedre lønnsomhet. 

Les mer

Strategiske og finansielle mål 

SpareBank 1 SR-Bank skal være et offensivt finanskonsern, som både i person- og bedriftsmarkedet evner å forsvare og øke sin markedsandel i Rogaland, Agder og Hordaland.

Les mer

Året 2017

Det skjedde masse spennende i året som gikk. SpareBank 1 SR-Bank går inn som eier i Monner, chatroboten Banki svarer på kundeservice-spørsmål sr-bank.no og grunnsteinen legges ned i Finansparken i Bjergsted. 

Les mer

Bærekraft

SpareBank 1 SR-Bank er en ansvarlig samfunnsaktør. Samfunnsansvar er ikke noe vi får, det er noe vi tar. Gjennom den daglige driften og i forhold til våre interessenter tar SpareBank 1 SR-Bank sosiale og miljømessige hensyn.

Les mer


Tema i årsrapportForeløpig årsregnskap for 2017

Konserndirektør for økonomi og finans i SpareBank 1 SR-Bank Inge Reinertsen legger frem the foreløpige årsregnskapet for 2017. Publisert 7. februar 2018. Presentasjon er på engelsk.Kontaktperson

Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173