ÅRSRAPPORT 2018


Nøkkeltall 2018

  • Driftsresultat før skatt: 2 892 millioner kroner
  • Kostnadsprosent: 40,9%
  • Netto renteinntekter:  3 439 millioner kroner
  • Egenkapitalavkastning: 11,3 prosent
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 prosent

Vi har tenkt langsiktig og drevet bærekraftig i snart 180 år

Året 2018 kan på mange måter beskrives med positivt fortegn. Det er optimisme i hele Sør-Norge og det er et næringsliv i sterk vekst på Sør- og Vestlandet. Likevel er det fortsatt enkelte bransjer som har det vanskelig.

Les mer

Strategiske og finansielle mål 

SpareBank 1 SR-Bank ASA har til hensikt å gi kraft til vekst og utvikling. Med utgangspunkt i konsernets røtter, historie og solide posisjon på Vestlandet skal SpareBank 1 SR-Bank bli et ledende finanskonsern i Norge.

Les mer

Året 2018

I 2018 har et stort flertall av personkundene og flere bedriftskunder søkt lån gjennom bankens nettsider. Bærekraft har blitt satt på den strategiske agendaen i konsernet og vi har etabelert bankkontor i Oslo.

Les mer

Bærekraft

SR-Bank har som mål å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft, og tar ansvar for miljøutfordringene samfunnet står overfor. For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Les mer

 


Tema i årsrapportVideo placeholder image

Foreløpig årsregnskap for 2018

Konserndirektør for økonomi og finans i SpareBank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen, la frem det foreløpige årsregnskapet for 2018. Publisert februar 2019. Presentasjon er på engelsk.Kontaktperson

Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173