Privat tilleggssparing med fordel

Sparer din arbeidsgiver til pensjon hos oss? Da får du rimeligere pris på privat sparing i pensjonskonto og pensjonssparing med skattefordel (IPS). Fordelen gjelder også om du har et Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss.

Fra 14- 40 % lavere pris på  forvaltningskostnader.

Mer pensjon for sparingen din.

Alderstilpasset spareprofil gjør sparingen optimal for akkurat deg.

2 personer spiser kake

Enklere enn du tror

Å spare til pensjon er enklere enn du tror. Du kan velge mellom to ulike spareformer: IPS (pensjonssparing med skattefordel) og Pensjonskonto. Om arbeidsgiveren din sparer til pensjon hos oss, eller du har et pensjonsbevis eller pensjonskapitalbevis hos oss, får du lavere pris på den private sparingen.

Har du mulighet til å låse sparepengene frem til pensjonsalder, anbefaler vi IPS. Da får du 23 % av det du sparer i utsatt skattefordel. Pensjonskonto har ikke den samme skattefordelen, men gir større fleksibilitet. Det betyr at du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Med privat tilleggssparing, får du som fordel lavere forvaltningsgebyr på begge produktene. 

IPS eller Pensjonskonto - hva er forskjellen?

IPS

  • Pengene er låst til pensjonsalder, månedlig utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år
  • Skattefordel på 23% i form av utsatt skatt
  • Du kan spare maks 40.000 kroner i året
  • Du betaler ikke formuesskatt
  • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

Les mer om IPS

Pensjonskonto

  • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
  • Ingen skattefordel
  • Du kan spare så mye du vil 
  • Du betaler formuesskatt 
  • Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt

Les mer om Pensjonskonto


Hva koster tilleggsparing i IPS og Pensjonskonto?

Administrasjongebyr i hele avtaleperioden: 0,1 % av saldo årlig.

Forvaltningshonorar: Du får fra 14 – 40 % lavere forvaltningskostnader avhengig av produkt og spareprofil.

 

Tilleggssparing i
IPS og Pensjonskonto

Ordinær IPS

Ordinær Pensjonskonto

Alderstilpasset spareprofil

0,90 -0,58 %

1,15  - 0,67 %

1,50 -0,62 %

Forsiktig spareprofil

0,60 %

0,70 %

0,70 %

Moderat spareprofil

0,70 %

0,85 %

1,00 %

Offensiv spareprofil

0,80 %

1,00 %

1,25 %

100 % Aksjer

0,90 %

1,15 %

1,50 %


Utbetalingstiden (gjelder IPS)

Ordinær:
1 % av saldo, hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,65 % er pris for forvaltning.

Tilleggssparing:

0,90 % av saldo, hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,55 % er pris for forvaltning.


Produktet leveres av SpareBank 1 Forsikring

Nye skatteregler fra 1. januar 2019
Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen for pensjonsskonto i aksjeavkastning og renteavkastning. De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue.
 

Hva lurer andre på?