• Ja, det er fullt mulig å ettergodkjenne betalinger i nettbanken, hvis du ønsker det. Du bestemmer det i så fall gjennom en innstilling i regnskapsprogrammet ditt. Kontakt regnskapsfører eller leverandøren av regnskapsprogrammet hvis du ikke finner det.