Toppkasko

Hva er toppkasko?

Toppkasko er vår beste bilforsikring. Den gir deg kasko-/fullkaskodekning, men i tillegg får du ekstra trygghet med erstatning for maskinskade (for biler nyere enn 8 år). En annen ting som er verdt å merke seg, er at denne forsikringen også gir deg leiebil i inntil 45 dager etter skade. 

Har du en ny og dyr bil du er avhengig av i hverdagen bør du ha toppkasko.

Egenandel
Egenandelen kan du velge selv. Hvis du velger å betale en høyere egenandel ved skade vil du få en billigere forsikringspris.


Hva dekker toppkasko?

Toppkasko gir ekstra sikkherhet for uforutsette skader. I tillegg til ansvar-, delkasko- og kaskodekningen er du dekket for:

  • Maskinskade (gir, motor, batteri og drivverk)
  • Utvidet sum personlig løsøre og fastmontert tilleggsutstyr
  • Utvidet lakk- og glasskade
  • Utvidet leiebil

Se full oversikt over alle dekningene.


Toppkasko pris

Ønsker du å sjekke pris på toppkasko for bil trenger vi et par opplysninger om deg og bilen.


Hva lurer andre på?