Forsikre

Er du medlem i et LO-forbund får du god pris på våre forsikringer. Norges beste innboforsikring, Kollektiv hjem, er inkludert i medlemskapet ditt. Er dere flere LO-medlemmer i samme husstand slipper dere egenandel ved skade.Som medlem i et LO-forbund får du fordeler også på disse forsikringene: