Boliglån uten egenkapital

Når du skal søke om boliglån er hovedregelen at du må ha minst 15 % egenkapital. Dette er ikke alltid så enkelt, men heldigvis finnes det alternativer.

Hva er egenkapital?

Egenkapital er penger du har spart selv. Hovedregelen når du skal kjøpe bolig, er at du kan låne inntil 85 % av det boligen koster. Det betyr at du må ha spart 15 % selv, pluss at du må betale alle omkostninger ved boligkjøpet. Omkostninger er for eksempel dokumentavgift til staten, som utgjør 2,5 % av kjøpesummen på selveierboliger. Oversikt over omkostninger står alltid i prospektet på boligen.

Et regneeksempel:
Dersom du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, kan du låne inntil 1,7 millioner kroner (85 %). Det betyr at du må ha 300.000 kroner (15 %) selv. I tillegg kommer dokumentavgift på 50.000 kroner (2,5 % av 2 millioner), som også må dekkes av egenkapitalen. I sum betyr det at du må ha spart 350.000 kroner for å kjøpe en bolig til 2 millioner kroner.

 

Hvilken alternativer finnes?

Har du ikke nok egenkapital, kan det likevel finnes løsninger. Kanskje har du foreldre som kan stille som kausjonister? Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi sammen se på mulige alternativer.