Personal

bildebank Sparebank1 Østlandet

About us

We offer a full range of financial services within  areas such as loans, savings, advice, insurance and pensions for personal and corporate customers. 

  

Video placeholder image

Investor relations

For financial information go to our investor relations section.

We offer a full range of financial services within the areas of loans, savings, advice, insurance and pensions for personal and corporate customers.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Choose one of the options", "DROPDOWN_ERROR": "", "DATE_TO_FROM_ERROR": "", "RADIO_ERROR": "", "POSTAL_CODE_ERROR": "", "TEXT_FIELD_ERROR": "", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "", "SSN_ERROR": "", "PHONE_ERROR": "", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "All", "MORE_INFO": "", "RESULT_TYPE_BANK": "", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "", "VIEW_IN_MAP": "View in map", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Error", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Thank you for your inquiry ", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Max 2000 characters", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Select country", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "No result for", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Show hits for", "MODAL_CLOSE": "Close", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Would you like to be sent directly to", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "the next time?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Yes", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Not now", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }