Generelle vilkår

Informasjon på våre nettsider

Innholdet på nettsidene er kun en oversikt over hvilke produkter og tjenester SpareBank 1 tilbyr, og aktuell informasjon. Vi søker å ha korrekt informasjon på våre nettsider, men har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av mangelfull eller uriktig informasjon. Informasjonen kan ikke sees på som individuell rådgivning eller et konkret tilbud, men kun som et eksempel på hva vi tilbyr. Når du bestiller et produkt eller en tjeneste vil du få et bindende tilbud.

Når vi lenker til eksterne nettsider er det for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig. SpareBank 1 er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider.

 

Eierskap og opphavsrett 

Ansvarlig for nettstedet er SpareBank 1 som også har alle immaterielle rettigheter til innholdet på nettsidene. Uautorisert bruk av informasjonen er ikke tillatt.

 

Hvis uenighet om bruk

Uenighet som skulle oppstå som følge av bruk av SpareBank 1s nettsider, reguleres etter norsk rett med verneting i Norge.

 

Om bruk utenfor Norge

Informasjonen på våre nettsider er ikke beregnet for kunder bosatt i USA, Storbritannia og/eller andre land hvor bruk av informasjonen er ulovlig etter lokal lovgivning.

 

Andre vilkår

Det kan være utarbeidet vilkår som kun gjelder enkeltselskaper. Se vilkår på det enkelte selskap sine sider. Innholdet på nettsidene og de generelle vilkår vil ensidig kunne bli endret av SpareBank 1 ved behov.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss? Her finner du vår kontaktinformasjon.

 

Sikkerhet

Vi ber deg sette deg inn i våre råd om sikkerhet. Opplever du svindelforsøk som fisking, Nigeriasvindel, lotterisvindel og lignende? Send det inn til vårt nettsvindelmottak: nettsvindel@sparebank1.no.

Ser du hendelser/svindelforsøk rettet direkte mot SpareBank 1 eller våre kunder, så kan du varsle oss direkte ved å sende melding til: irt@sparebank1.no.

Vi jobber for å fjerne nettsider og annen infrastruktur som er ledd i slike svindelforsøk.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }