Speditøransvars-forsikring

Speditøransvarsforsikring dekker ansvaret en spedisjonsbedrift kan få og sikrer driften ved erstatningskrav. 

smilende mann ved trucken sin i en speditørbedrift sitt lagerbygg
Dekker ansvaret for skade på varer og gods.
Dekker tap av varer fordi ansatte er uærlige.
Dekker ansvaret ved feilekspedering.

lastebil og fly som illustrerer spedisjonsbedrift med speditøransvarsforsikring

Hva dekker speditøransvarsforsikring?

Speditøransvarsforsikring sikrer ansvaret en spedisjonsbedrift har for kundens varer og gods. Forsikringen sikrer at driften kan fortsette hvis bedriften får et erstatningskrav rettet mot seg.

Dekninger Speditøransvar
Ansvar når man utfører transportoppdrag etter NSAB 2015
Ansvar for skade på varer/gods
Skade på ting under transport*
Ansvar for tap av varer fordi ansatte er uærlige
Ansvar hvis noe blir feilekspedert
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

*som skjer med bedriftens egne trucker og på terminalen til den som er forsikret.


NSAB 2015

NSAB står for Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser. NSAB-avtalen ble utviklet gjennom forhandlinger mellom Nordisk Speditørforbund og representanter for transportkjøpere i de fire nordiske landene.

Avhengig av hvilken type transport det gjelder, henviser NSAB til gjeldende lovgivning og internasjonale avtaler for vei-, sjø- eller flytransport, og omfatter både speditørens og oppdragsgiverens rettigheter og plikter ved oppdrag.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har du allerede speditøransvarsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Forsikringer vi tror du trenger