Bedriftsansvars-forsikring

For bedrifter som utfører fysisk arbeid eller tjenester og kan forårsake skade på person eller ting er bedriftsansvar en viktig ansvarsforsikring.  

to snekkere i bedrift med bedriftsansvarsforsikring diskuterer og peker på mobilen
Dekker bedriften sitt arbeidsgiveransvar for skader som ansatte forårsaker.
Dekker sakskostnader ved rettsak og erstatningskravet.

person forsikret med bedriftsansvarsforsikring

Hva dekker bedriftsansvarsforsikring?

Bedriftsansvarsforsikringen er en del av den alminnelige ansvarsforsikringen. Forsikringen dekker bedriften sitt rettslige erstatningsansvar (krav fra motpart).

Oversikten er forenklet. For detaljer, se vilkår

Dekninger Bedriftsansvar
Arbeidsgiveransvar
- Ansvar for skade som ansatte påfører personer eller ting
Huseieransvar
- Ansvar hvis bygningen forårsaker skade på personer eller ting
Byggherreansvar
- Ansvar ved rehabilitering/ombygging av fast eiendom som brukes av bedriften
Ansvar for nøkler
- Låsbytte ved tap av nøkler
Ansvar for skade ved forurensning
- Plutselig og uforutsett forurensning
Juridisk bistand
- Hjelp til avklaring av erstatningsansvar ved skade
- Hjelp ved rettslig prosess

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale.

Hva er bedriftsansvar?

Bedriftsansvar dekker det rettslige ansvaret en virksomhet har hvis bedriften (eller noen som jobber i bedriften) blir erstatningsansvarlig for skade på personer, eiendom eller ting.


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du ansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift/landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 


Skadeeksempler

Det finnes veldig mange eksempler på skader der ansvarsforsikringen har hjulpet bedrifter, og ingen skader er like.


Rørlegger

En rørleggerbedrift hadde et oppdrag i et prosjekt på et større næringsbygg. Flere tusen liter vann rant ut over flere etasjer med både private boliger og næringslokaler.

Undersøkelser av bygningsakkyndige rundt årsak og til slutt mekanisk testing konkluderte med at for hard tilstramming av et rør var årsaken til den omfattende skaden. Dette ga rørleggerbedriften ansvaret. Ansvarsforsikringen ga utbetaling på flere millioner, som reddet rørleggerbedriften fra en sikker konkurs.


Entreprenør 

En entreprenør skulle utføre betongsaging under ombygging i et næringsbygg. På grunn av feil bruk av sag og mangler ved sikring og tildekking fikk entreprenøren erstatningskrav mot seg fra flere hold etter nedstøving i tilstøtende lokaler. 

Ansvarsforsikringen utbetalte flere hundre tusen kroner i erstatning fra regresskrav fra andre forsikringsselskap, samt krav fra leietakere for ulike udekkede tap etter støvskadene. 

Det ligger ofte krevende og omfattende saker bak slike erstatningskrav. Da kan det være betryggende å vite at vårt forsikringsselskap bistår deg i håndteringen og du blir ivaretatt av erfarne advokater gjennom hele prosessen.

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }