Terminforretning

Med terminforretning slipper du å tenke på endringer i valutakursen fra du kjøper et produkt til du skal betale for det. 

Terminforretning brukes også ved salg i utenlandsk valuta.

kvinne i kontormiljø som ser på papirer
Forutsigbarhet ved kjøp og salg av varer og tjenester over landegrensene.
Du vet valutakursen og beløpet du skal betale eller få betalt for varen.
Reduserer valutarisiko både for kjøper og selger.

Priser og vilkår

  • Ingen ekstra kostnader
  • Du betaler kun basert på valutakurs

pengesekk. illustrasjon.

Terminforretning har fordeler både for kjøper og selger

En terminforretning gir deg muligheten til å sikre valutakursen på framtidige inntekter og utgifter. Dette er spesielt nyttig for import- og eksportbedrifter som er utsatt for endringer i valutakursene.

Terminforretning gir både kjøper og selger:

  • forutsigbar valutkurs
  • bedre likviditet
  • tryggere grunnlag for budsjettering

 


Hvorfor velge terminforretning?

Terminforretning er som å avtale en fast pris på en vare før du faktisk kjøper den.

Når du kjøper en vare fra utlandet, kan det ta litt tid før du betaler. I denne perioden kan valutakursen endre seg. Det vil si at varen kan bli dyrere, eller billigere enn den var da du bestilte den.

Handler du for store beløp, kan det bety høye ekstrakostnader hvis valutakursen stiger. Dersom kursen faller, vil du derimot komme godt ut av det. 

Forutsigbarhet – både ved kjøp og salg

Selger du varer til utlandet, og mottar oppgjør i utenlandsk valuta, vil en terminforretning gi deg en forutsigbar kurs ved oppgjør.

Er svingninger i valutakursen en risiko du ikke er villig til å ta, kan du gjøre terminforretninger. Da oppnår du forutsigbarhet ved kjøp eller salg av varer i utenlandsk valuta.

 

 

mann-med-pc-svett
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }