Økt tjenestepensjon lønner seg

En krone i dag er verdt mer enn en krone i morgen historisk sett. Derfor bør du vurdere å gi noe av lønnstillegget i år som økt pensjon.

Slik beregner du økt pensjon

Vi har gjort det enkelt å beregne hvor mye mer de ansatte vil sitte igjen med, hvis du velger å bruke litt av årets lønnstillegg på økt tjenestepensjon. 
Last ned kalkulatoren vår (Excel) og sjekk selv hvor mye de ansatte vil tjene på det, eller se filmen "Gøy nå, gøy senere" om Kristin og Stian.

Kristin og Stian er 40 år og har begge en årslønn på 500 000. Ved årets lønnsoppgjør er det satt av 3 prosent til lønnsvekst. Her skal vi se på to forskjellige måter å fordele den ekstra lønnen på, og hvilke utslag de gir.

Video placeholder image
mann-pc

Slik øker du tjenestepensjonen

Logg inn i kundeportalen, velg "Endre spareplan" og se beregninger for alle dine ansatte.