Hvordan avstemmer jeg balansen?

Når du avstemmer balansen, vises en liste over alle balansekontoene som har en saldo.

1. Hvis saldoen stemmer overens med regnskapet, kan du klikke på knappen med saldoen på høyre side av registreringsfeltet. Når sum er automatisk fylt inn, vil kontoen bli indikert med Kontrollert.

2. Hvis det er en differanse på en eller flere kontoer, må du legge inn beløpet manuelt. Legger du inn en avvikende saldo må du legge inn en kommentar som forklarer differansen. Du kan også legge ved dokumentasjon som vedlegg. Ifølge bokføringsloven § 11 er det nødvendig med dokumentasjon for alle balanseposter av betydning.

3. Når du har registrert alle kontoene, kan du klikke på Fullfør avstemmingen

arsavslutning-utsatt-skatt-1