Hvordan registrerer jeg gevinst og tap ved årsavslutning?

Gevinst og tap vil alltid dukke opp under steget Avskrivninger og forskjeller når du kjører årsavslutning. Hvis det er levert ligningsoppgave for foretaket i tidligere år, må du finne skjemaet RF-1219 fra ligningsoppgaven. Post 51 i dette skjemaet viser saldoen for gevinst- og tapskontoen ved utgangen av forrige regnskapsår. Systemet vil gjøre en sjekk mot nåværende saldo på denne kontoen, og beregne eventuell forskjell i regnskapsmessig og skattemessig verdi på gevinst- og tapskonto.

arsavslutning-skattemessig-verdi-aksjer