Hva gjør jeg hvis regnskapet ikke balanserer?

Når du går igjennom sjekklisten for årsavslutning, er det viktig at regnskap fra tidligere år er avsluttet og balanserer. Hvis det ikke balanserer, bør du klikke på Saldobalanse hovedbok, som fører deg til Rapporter.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Rapporten Saldobalanse hovedbok viser hvor differansen ligger. Funksjonen Saldobalanse gir en dynamisk oversikt over saldobalansen for utvalgte perioder. Hvis du likevel mener at alt er korrekt, kan du sette hake ved dette punktet og gå videre til neste trinn uten å gjøre noe mer i systemet.


Hvis det er en differanse, kan det ha flere årsaker. Følgende alternativer er ikke en uttømmende liste, men punkter som kan undersøkes for å forklare og korrigere avviket:

  • Er disponeringer for tidligere år ført i regnskapet, slik at dette går i null?
  • Er det gjort bokføringer og/eller korrigeringer på et tidligere år etter at det ble avsluttet?
  • Er det importert regnskapsdata for tidligere år som ikke balanserer?