Hvordan registrerer jeg inngående regnskapsmessig verdi på eiendeler?

Hvis det er første gang du fører årsavslutning for et selskap, må du potensielt legge inn inngående regnskapsmessig verdi på eiendeler. Det gjelder kun dersom det foreligger eiendeler som er kjøpt før regnskapsåret du skal avslutte, men som har starttidspunkt for avskrivninger etter januar samme år. Dette skyldes at ved registrering av eiendeler angir du inngående regnskapsmessig verdi for eiendelen ved startmåned for avskrivning. Denne verdien må altså legges over manuelt, og verdien kan for eksempel hentes fra rapport som viser inngående regnskapsmessig verdi for eiendelen fra tidligere regnskapssystem. Feltet for inngående regnskapsmessig verdi vil da være blankt, og du angir enkelt verdien i dette feltet.

Som standard viser systemet viser kun en oppsummering av forskjellene. For en mer detaljert visning, kan du velge Se detaljer for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe. Hvis selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startet, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Hvis du er usikker på den skattemessige verdien av eiendelene ved begynnelsen av året, kan du finne denne informasjonen i skjemaet RF-1217 i Altinn for ligningen fra tidligere regnskapsår. Denne verdien registrerer du i kolonnen Saldogrunnlag 01.01.xxxx. Når disse verdiene er lagt inn, vil systemet automatisk beregne endringene i forskjellene som påvirker skattekostnaden til selskapet.