Hvordan registrerer jeg inngående regnskapsmessig verdi på eiendeler?

Hvis det er første gang du fører årsavslutning for et selskap, må du potensielt legge inn inngående regnskapsmessig verdi på eiendeler. Det gjelder kun dersom det foreligger eiendeler som er kjøpt før regnskapsåret du skal avslutte, men som har starttidspunkt for avskrivninger etter januar samme år. Dette skyldes at ved registrering av eiendeler angir du inngående regnskapsmessig verdi for eiendelen ved startmåned for avskrivning. Denne verdien må altså legges over manuelt, og verdien kan for eksempel hentes fra rapport som viser inngående regnskapsmessig verdi for eiendelen fra tidligere regnskapssystem. Feltet for inngående regnskapsmessig verdi vil da være blankt, og du angir enkelt verdien i dette feltet.

Som standard viser systemet viser kun en oppsummering av forskjellene. For en mer detaljert visning, kan du velge Se detaljer for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe. Hvis selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startet, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Hvis du er usikker på den skattemessige verdien av eiendelene ved begynnelsen av året, kan du finne denne informasjonen i skjemaet RF-1217 i Altinn for ligningen fra tidligere regnskapsår. Denne verdien registrerer du i kolonnen Saldogrunnlag 01.01.xxxx. Når disse verdiene er lagt inn, vil systemet automatisk beregne endringene i forskjellene som påvirker skattekostnaden til selskapet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }