Hvordan gjør jeg skatteberegning og disponering?

Det siste steget før innsending til Altinn er at systemet beregner skatt og at du angir disponering av resultat og fri egenkapital. 

I dette bildet er det kun utbytte som kan redigeres, all annen informasjon er en oppsummering av årsregnskapet og skattemessige avskrivninger og forskjeller. Feltet for utbytte viser informasjon om det maksimale beløpet som kan tas ut som utbytte. Dette beløpet er summen av beløp som kan disponeres og fri egenkapital. Vi anbefaler å se over informasjonen i dette steget. Dersom noe ser ut til å være feil, kan årsavslutningen nullstilles slik at du kan korrigere dette.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Når du velger Bokfør disponering i systemet, vil du først få et sammendrag over hvordan disponeringen av årsresultatet blir bokført. Når du klikker Bokfør, vil det bli bokført i regnskapet med regnskapsdato 31. desember det året du kjører årsavslutning for. Vær oppmerksom på at hvis du nullstiller årsavslutningen etter at disponeringen er bokført, vil systemet automatisk kreditere bilaget.