Hvordan registrerer jeg skattemessig verdi på aksjer?

Skattemessig verdi på aksjer under steget Avskrivninger og forskjeller er kun aktuelt hvis foretaket har saldo på eiendelskontoer for aksjer. Systemet vil automatisk hente regnskapsmessig IB (inngående balanse) og UB (utgående balanse), samt skattemessig UB for disse kontoene. Hvis dette er første gang funksjonen brukes, eller hvis det er endringer i saldoen som ikke kan fanges opp av systemet (for eksempel nye kjøp), må du imidlertid legge inn skattemessig IB for de aktuelle eiendelskontoene. Dette er det eneste feltet i skjemaet som kan redigeres.

arsavslutning-skattemessig-verdi-aksjer