Hvordan oppgir jeg resultat på tilvirkningskontrakter?

Tilvirkningskontrakter under steget for Avskrivninger og forskjeller vil kun dukke opp hvis foretaket har opprettet prosjekter, og ett eller flere av disse fortsatt står som aktive. Dette steget er kun aktuelt hvis:

a) Foretaket benytter tilvirkningskontrakter

b) Foretaket benytter løpende avregning, og ikke fullført kontraktsmetode.

Hvis disse punktene gjelder for ditt foretak, må du oppgi den akkumulerte regnskapsmessige verdien ved inngangen og utgangen av det aktuelle regnskapsåret i angitte felt. Dersom dette ikke gjelder for ditt foretak, trenger du ikke foreta deg noe mer på dette trinnet.

arsavslutning-skattemessig-verdi-aksjer