Hvordan registrerer jeg inngående skattemessig verdi på eiendeler?

Et av trinnene i steget for Avskrivninger og forskjeller er at systemet summere opp endringer i forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler. Disse verdiene beregnes basert på informasjon som er oppgitt når eiendelene ble registrert, og systemet beregner automatisk skattemessige avskrivninger og skattemessig verdi basert på saldogruppe. Regnskapsmessige avskrivninger baseres derimot på angitte parametere (regnskapsmessig verdi og levetid) ved registrering av eiendelen.

Som standard viser systemet kun en oppsummering av forskjellene. For en mer detaljert visning, kan du velge Se detaljer for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Hvis selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startet, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse. Da klikker du på Rediger skattemessig verdi eiendeler og legger inn saldogrunnlaget. Nå vil systemet automatisk beregne endringene i forskjellene som påvirker skattekostnaden til selskapet.


Hvis du er usikker på den skattemessige verdien av eiendelene ved begynnelsen av året, og har levert skattemeldingen i et nytt temabasert format, kan du logge på Altinn for å finne fjorårets innlevering. Gå til år 2022 --> Næringsspesifikasjon --> Driftsmidler --> Saldoavskrivninger av driftsmidler --> Utgående verdi 31. desember (per saldogruppe). Denne verdien registrerer du i kolonnen for saldogrunnlag. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }