Hvordan registrerer jeg inngående skattemessig verdi på eiendeler?

Et av trinnene i steget for Avskrivninger og forskjeller er at systemet summere opp endringer i forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler. Disse verdiene beregnes basert på informasjon som er oppgitt når eiendelene ble registrert, og systemet beregner automatisk skattemessige avskrivninger og skattemessig verdi basert på saldogruppe. Regnskapsmessige avskrivninger baseres derimot på angitte parametere (regnskapsmessig verdi og levetid) ved registrering av eiendelen.

Som standard viser systemet kun en oppsummering av forskjellene. For en mer detaljert visning, kan du velge Se detaljer for å få en spesifikasjon av hver enkelt saldogruppe.

arsavslutning-utsatt-skatt-1

Hvis selskapet allerede eide noen av eiendelene før året startet, må du registrere inngående skattemessig verdi på disse. Da klikker du på Rediger skattemessig verdi eiendeler og legger inn saldogrunnlaget. Nå vil systemet automatisk beregne endringene i forskjellene som påvirker skattekostnaden til selskapet.


Hvis du er usikker på den skattemessige verdien av eiendelene ved begynnelsen av året, og har levert skattemeldingen i et nytt temabasert format, kan du logge på Altinn for å finne fjorårets innlevering. Gå til år 2022 --> Næringsspesifikasjon --> Driftsmidler --> Saldoavskrivninger av driftsmidler --> Utgående verdi 31. desember (per saldogruppe). Denne verdien registrerer du i kolonnen for saldogrunnlag.