Hvordan registrerer jeg nedskrivning av varelager?

Dette er kun aktuelt hvis foretaket har saldo på hovedbokskontoer for varelager. Ved saldo på disse kontoene vil systemet undersøke om det er bokført avskrivninger på varelageret, da de skattemessig ikke kan nedskrives. Hvis det er foretatt nedskrivninger av varer som var på lager i år, må det videre oppgis eventuell nedskrivningsverdi av varer som også fortsatt er på lager fra i fjor. Hvis ett eller begge av disse valgene ikke er aktuelt for ditt foretak velger du Nei og går videre til neste steg.

arsavslutning-skattemessig-verdi-aksjer