Hvordan avstemmer jeg bankpost mot kunde eller leverandør?

Hvis du har fått inn en banktransaksjon for en inn- eller utbetaling mot kunde eller leverandør som ikke er bokført i regnskapet, er det mulig å bokføre og avstemme denne bankposten i én handling. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan du matcher en bankinnbetaling mot en kundefaktura, men prinsippet er det samme for leverandør.

1. Velg Kunde for å få en oversikt over alle åpne poster på kunder. Klikk på banklinjen og den åpne posten og velg Avstem.

bruke-bankavstemming-1

2. Du får nå opp et nytt vindu som viser bankinnbetalingen og salgsfakturaen. Velg Bokfør og avstem.


Når du bokfører og avstemmer, skjer det i praksis tre ting:

  • Du bokfører innbetalingen på hovedbokskonto for bank
  • Du avstemmer postene i bankavstemmingsbildet
  • Du matcher åpen post mot salgsfaktura slik at fakturaen får status betalt