Hvordan betaler jeg med utenlandsk valuta?

For å betale en faktura i utenlandsk valuta, må du betale fra en norsk bankkonto og mottaker må ha IBAN. IBAN står for International Bank Account Number og gjør at Sparebank 1 kan sende betalinger i utenlandsk valuta til andre land.

1. I menyen går du til Utgift og Regninger.

  • Trykk på Ny utgift 
  • Under Bankkonto skriver du inn IBAN nummeret som står på fakturaen.
  • Det er banken gjør vekslingen fra NOK til for eksempel EUR.

Nedenfor ser du et eksempel på en faktura der det skal betales 2 737 EUR.
 

Eksempel på faktura med utenlandsk valuta.

2. Trykk Bokfør og betal. Vekslingen av valuta gjøres i det du bokfører fakturaen.
 


Det er fakturadatoen som bestemmer valutakursen. Kursen endrer seg ofte fra fakturaen registreres til betalingen gjøres fra banken. Dette føres som en valutagevinst på 8060 (agio), eller som et valutatap 8160 (disagio).