Hvordan løser jeg differanser i bankavstemmingen?

Avvik i bankavstemming kan skyldes at det mangler transaksjoner, at det er doble transaksjoner eller at bankavstemmingen har blitt aktivert midt i en måned.

For å finne ut hvor eventuelle avvik har oppstått, er det hensiktsmessig å hente ut avstemmingsrapport. 

Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming. Klikk på de tre prikkene på aktuell konto og velg Se avstemmingsrapport

bruke-bankavstemming-1


Når avvik skyldes manglende kontoutskrifter i oppstartsperioden

Bankavstemmingsfunksjonen vil automatisk bli aktivert fra den første måneden det leses inn kontoutskrifter. Ettersom kontoutskrifter blir registrert fra den dagen banken begynner å sende filer, kan første måned blir ufullstendig på banksiden og det oppstår en differanse i saldo. Det må derfor være registrert transaksjoner for hele den første måneden for at funksjonen skal fungere optimalt.  

Dette kan løses på en av to måter:

1. Ved å importere kontoutskrift fra banken for resten av måneden. Du kan da fullføre bankavstemming med korrekt saldo.

2. Ved å slette bankfiler som er mottatt i måneden som kun var delvis importert, og starte bankavstemming fra begynnelsen av neste måned. For å slette en kontoutskrift, klikk på de prikkene på og velg Se kontoutskrifter. Klikk på de tre prikkene på kontoutskriftslinjen og velg Slett kontoutskrift