Hvordan endrer jeg en innsendt inntektsmelding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Inntektsmelding

2. Klikk på de tre prikkene bak aktuell inntektsmelding og velg Opprett ny med denne inntektsmelding som mal


3. Klikk på Lag inntektsmelding


4. Klikk på nedtrekkslisten tilhørende Årsak til innsending, velg Endring og klikk på Lagre og fortsett


5. Fyll inn skjemaet med endringene. 

6. Klikk på pilen til høyre for Lagre og velg Send inn inntektsmelding


Merk!

Nav alltid vil ta utgangspunkt i den siste innsendte meldingen. Det er derfor ikke nødvendig å slette forrige inntektsmelding.