Hvordan utbetaler jeg feriepenger til en ansatt over 60 år?

Det året en ansatt fyller 60 år gis det etter ferieloven rett på en ekstra uke ferie og ekstra feriepenger. Vær oppmerksom på at opptjeningen starter det året den ansatte fyller 59 år. Loven gir den ansatte over 60 år kun rett på ekstra 2,3% feriepenger for feriegrunnlag inntil 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden). Grunnlag som går over 6G blir beregnet med selskapets standardsats for feriepenger. Systemet vil automatisk etterleve disse kravene. Har du imidlertid behov for en særskilt løsning for ansatte over 60 år, eller ønsker å forstå hvordan systemet gjør det, kan du lese denne artikkelen. 

Finne grunnbeløpet i systemet

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn

feriepenger-over-60-ar-1

2. Velg fanen Feriepenger og klikk på Registrer

3. Klikk på Innstillinger for å se gjeldende grunnbeløp. 


Ignorere grunnbeløpet

Ved å sette hake ved Ignorer grunnbeløpet under Lønnsinnstillinger, vil systemet beregne hele feriepengegrunnlaget med selskapets standardsats, og ekstra 2,3% for ansatte over 60 år og med feriepengegrunnlag over 6G. Det er også mulig å ta bort (den lovpålagte) 6. ferieuken for ansatte over 60 år. 

Grunnbeløpet i systemet oppdateres automatisk i henhold til gjeldende regler. Ettersom grunnbeløpet blir fastsatt av regjeringen med tilbakevirkende kraft, kan det oppstå et mindre avvik mellom feriepenger under lønnsmodulen og bokførte feriepenger i regnskapsmodulen mellom fastsettelsesdatoen og 1. mai hvert år. Vær derfor oppmerksom på at feriepenger under lønnsmodulen vil være korrekt, og bokført verdi må korrigeres. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }