Hvordan utbetaler jeg feriepenger for arbeid i utlandet eller etterlønn ved dødsfall?

Skal du utbetale feriepenger som ikke skal innberettes på vanlig måte, for eksempel ved utbetaling av feriepenger for arbeid i utlandet eller utbetaling av etterlønn ved dødsfall, kan du ikke bruke systemets standard lønnsarter 50, 51 eller 52. Da må du opprette nye. 

Oppsett av nye lønnsarter

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring

2. Klikk på Flere valg og velg Ny lønnsart

feriepenger-utland-1

Du skal opprette to nye lønnsarter:

  • Lønnsart A: Denne skal være helt lik den lønnsarten som er knyttet opp mot feriepengelisten. Denne skal altså være helt lik lønnsart for feriepenger, også oppsettet under A-meldingsinformasjon. 
  • Lønnsart B: Denne skal fylles ut med korrekt innberetning under A-meldingsinformasjon. Denne skal altså være helt lik lønnsart for feriepenger, med unntak av oppsettet under A-meldingsinformasjon. 

Bruk Skatteetaten for å finne korrekt A-meldingsinformasjon for det tilfellet du står ovenfor. Vær også oppmerksom på at det i noen tilfeller ikke skal settes hake for Med i grunnlag for AGA

Beløpet den ansatte har fått utbetalt i feriepenger føres med negativt fortegn på lønnsart A og med positivt fortegn på lønnsart B i en lønnskjøring. I prinsippet er nå beløpet flyttet fra en beskrivelse av ytelse til en annen, uten at netto er utbetalt, eller at skatt eller lignende er påvirket. Samtidig er feriepengelisten oppdatert. 


Eksempel på oppsett

Her illustrerer vi utbetaling av feriepenger for arbeid i utlandet med et eksempel. 

1. Opprett Lønnsart 54 - Tilbakeføre feriepenger for korreksjon. Den er helt lik Lønnsart 50 - Feriepenger forr. år

Lønnsart 54 bruker du til å tilbakeføre det som allerede ligger på lønnsart 50. 

2. Opprett Lønnsart 55 - Feriepenger arbeid i utland. Den er lik Lønnsart 50 - Feriepenger forr. år med unntak av A-meldingsinformasjon. Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller skal fjerne haken for arbeidsgiveravgift (AGA). 


Eksempel på utbetaling

1. Gå til Lønn i venstremenyen. Klikk på Lønnskjøring og velg Ny lønnskjøring. Velg oppsettet som passer med å utbetale feriepenger

Du skal nå ha en lønnskjøring som inneholder feriepenger for systemets standard, for eksempel Lønnsart 50 - Feriepenger forr. år med positivt fortegn. 

2. Legg manuelt inn Lønnsart 54 - Tilbakeføre feriepenger for korreksjon med negativt fortegn og Lønnsart 55 - Feriepenger arbeid utland med positivt fortegn. 

Du har nå oppdatert feriepengelisten (lønnsposten i lønnsart 50), nullstilt innberetningen som følger feriepengeposten (den negative lønnsposten i lønnsart 54), og innberettet beløpet på korrekt måte (lønnsposten i lønnsart 55). 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }