Hvordan aktiverer jeg finansskatt av lønn?

Hvis selskapet har ansatte som utøver finansielle aktiviteter omfattet av Næringsområde K som sitt hovedområde, må det beregnes og betales finansskatt av lønnen. Skatten utgjør 5% av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. Det er et unntak fra finansskatt for de arbeidsgiverne som har mindre enn 30% lønnskostnader knyttet til finansielle aktiviteter, eller hvor mer enn 70% av lønnskostnadene er knyttet til merverdiavgiftspliktig finansiell aktivitet. Selskaper som er omfattet av finansskatt på lønn er også pliktige til å betale 25% inntektsskatt på sin alminnelige inntekt. Du kan lese mer om finansskatt hos Skatteetaten

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn. Klikk på fanen Spesielle innstillinger.

2. Sett hake ved Finansskatt og fyll inn Sats finansskatt

finansskatt-lonn-1

3. Sett hovedbokskontoer. Hovedbokskontoer knyttet til finansskatt på lønn er ikke med som systemets kontoplan, og må derfor opprettes som ny hovedbokskonto. 


Merk!

Kostnad finanskatt og kostnad finansskatt av feriepenger vil bli periodisert sammen med arbeidsgiveravgift ved periodisering av lønn.