Hvordan fjerner jeg en kontokobling mot årsoppgjør?

ENK som leverer næringsoppgave 1 (NO1) kan ikke ha kobling mot årsoppgjør på hovedbokskonto 8006, 8100, 8115, 8130, 8150 og 8174. Hvis du får feilmelding i årsavslutningen må du finne ut hvilke kontoer du feilaktig har koblet mot årsoppgjør og fjerne koblingene. 

1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Rapporter. Trykk på fanen Regnskap

2. I kolonnen Årsoppgjør velger du rapporten Kobling mot næringsoppgave


3. Legg inn året du tar årsoppgjøret for i feltet Oppgi finansår og trykk på Vis rapport


4. Gå gjennom rapporten (pdf-en) og se om følgende kontoer er oppgitt i feltet Kobling til årsoppgjør:

  • 8006
  • 8100
  • 8115
  • 8130
  • 8150 
  • 8174

I neste steg fjerner du koblingen til årsoppgjør på kontoene det gjelder i kontoplanen.


5. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan. Søk opp den aktuelle kontoen.

6. I feltet Kobling mot årsoppgjør fjerner du koblingen mot den aktuelle kontoen, det vil si at du i nedtrekksmenyen lar det stå Ikke valgt i stedet. Merk at SAF-T-koblingen ikke skal fjernes. 

7. Trykk Lagre oppe til høyre når du har fjernet koblingen. Gjenta prosessen hvis du har flere kontoer med feil årsoppgjørskobling.