Hvordan fjerner jeg en kontokobling mot årsoppgjør?

ENK som leverer næringsoppgave 1 (NO1) kan ikke ha kobling mot årsoppgjør på hovedbokskonto 8006, 8100, 8115, 8130, 8150 og 8174. Hvis du får feilmelding i årsavslutningen må du finne ut hvilke kontoer du feilaktig har koblet mot årsoppgjør og fjerne koblingene. 

1. Gå til Annet i venstremenyen og velg Rapporter. Trykk på fanen Regnskap

2. I kolonnen Årsoppgjør velger du rapporten Kobling mot næringsoppgave

regnskapsprogram-arsavslutning-kontokobling-1

3. Legg inn året du tar årsoppgjøret for i feltet Oppgi finansår og trykk på Vis rapport


4. Gå gjennom rapporten (pdf-en) og se om følgende kontoer er oppgitt i feltet Kobling til årsoppgjør:

  • 8006
  • 8100
  • 8115
  • 8130
  • 8150 
  • 8174

I neste steg fjerner du koblingen til årsoppgjør på kontoene det gjelder i kontoplanen.


5. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan. Søk opp den aktuelle kontoen.

6. I feltet Kobling mot årsoppgjør fjerner du koblingen mot den aktuelle kontoen, det vil si at du i nedtrekksmenyen lar det stå Ikke valgt i stedet. Merk at SAF-T-koblingen ikke skal fjernes. 

7. Trykk Lagre oppe til høyre når du har fjernet koblingen. Gjenta prosessen hvis du har flere kontoer med feil årsoppgjørskobling. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }