Hvordan betaler jeg forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift?

For å kunne betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift må status periode være enten Motatt eller Motatt med retningslinje

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Klikk på A-meldingsdetaljer for å manuelt registrere betaling, eller klikk på en valgfri periode for å gå videre til veilederen til A-meldingen. 

forskuddstrekk-1

3. Bruk pilene til å navigere deg til den perioden du ønsker å betale. 

4. Klikk på de tre prikkene og velg Betal f.trekk og aga


5. Sett hake ved Forskuddstrekk, Arbeidsgiveravgift og/eller Finansskatt (sistnevnte dukker kun opp hvis det er aktivert på selskapets lønnsinnstillinger). 

6. Velg Betalingsdato

7. Velg mellom Send betalinger direkte til bank hvis du har aktivert autobank, eller Legg til betalingsliste for å viderebehandle betalingsposten i bankmodulen. 


Utbetalingsposter genereres per periode, men utbetalingsposter kan korrigeres manuelt i bankmodulen om du ønsker å legge sammen periodene til en termin. 

Hvis du ønsker å bokføre betalingen, for eksempel hvis den er betalt manuelt i banken, kan du velge Bokfør betaling. Ønsker du kun å endre statusen på betalingen uten å bokføre den, kan du velge Endre status til bokført og betalt. Vær oppmerksom på at dette valget ikke vil bokføre betalingen. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }