Hvordan henter jeg skattekortet til en ansatt?

Du kan hente skattekort for en eller flere ansatte. I tillegg kan du velge å hente skattekort for en ansatt manuelt. Når du skal hente elektronisk skattekort for en ansatt er det viktig at du har satt opp tilkobling mot Altinn i regnskapsprogrammet

Hente skattekort for en ansatt

1. Gå til Lønn og Ansatt i venstremenyen, og klikk deg inn på den aktuelle ansatte. 

2. Under Skattekort klikker du på Oppdater skattekort

regnskapsprogram-hente-skattekort-1

3. Klikk på Send forespørsel til Altinn for å få et oppdatert skattekort på den ansatte. 

4. Velg fanen Hent skattekort.

5. I det samme vinduet går du til fanen Hent skattekort og klikker på Les og hent inn for å lese inn skattekortet du får i retur fra Altinn. 


Hente skattekort for flere ansatte

1. Gå til Lønn og Ansatt i venstremenyen. 

2. I oversikten over ansatte klikker du på Hent skattekort

3. Du vil nå få opp et nytt vindu der du administrerer elektronisk skattekort. Her kan du velge hvilke ansatte du ønsker å hente skattekort for:

  • Alle aktive ansatte (uten sluttdato per i dag): Dersom du skal hente skattekort for alle ansatte som ikke har en sluttdato i sitt arbeidsforhold. Dette inkluderer også ansatte der det allerede har blitt hentet skattekort i inneværende år.  
  • Aktive ansatte uten skatteopplysninger inneværende år: Dersom du skal hente skattekort kun for aktive ansatte (det vil si ansatte som ikke har en sluttdato), der det ikke foreligger noe skattekort i inneværende år fra før av. 
  • Ansatte i kategori: Dersom du skal hente skattekort kun for ansatte i en valgt ansattkategori. 
  • Hent kun uendrede skattekort: Dersom du kun skal hente inn endrede skattekort. 

4. Sett hake ved Ta med endrede skattekort dersom du skal ta med endrede skattekort for de ansatte som har skattekort fra før i regnskapsprogrammet, i tillegg til nye skattekort. 

5. Klikk på Send forespørsel til Altinn


6.
I det samme vinduet går du til fanen Hent skattekort og klikker på Les og hent inn for å lese inn skattekortet du får i retur fra Altinn. 


Hente skattekort manuelt

Dersom du skal legge inn skattesats for den ansatte manuelt, i stedet for å bruke elektronisk skattekort, må du gå via ansattkortet til den aktuelle ansatte. 

1. Bak tittelen Skattekort klikker du på Vis detaljer

2. Legg inn prosenttrekk og eventuelt tabelltrekk. 

3. Når du lagrer vil feltet Sist oppdatert fylles ut med dagens dato. 

4. For å få opp informasjon om frikort og status på skattekort velger du Flere felt

5. Ved manuell registrering er det viktig å sjekke at Status på skattekort står som Skattekort OK i ansattkortet. Dette legger du inn i bildet over for manuell registrering.  


Merk!

Når du henter skattekort manuelt, må du legge inn om din bedrift er den ansattes hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. Her leser du mer om hva du må ta hensyn til i forhold til det.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }