Hva er avskrivning?

Å avskrive vil si å fordele kostnaden på en eiendel over flere år i regnskapet. På den måten viser regnskapet at bedriften har eiendeler som skal brukes over tid, samtidig som verdien på eiendelen reduseres år for år. 

Eiendeler skal avskrives hvis de kostet mer enn 15.000 kroner, og har en forventet levetid på minst tre år. 

Når du avskriver en eiendel betyr det i praksis at du fradragsfører etter hvert som eiendelen brukes og slites. Totalt får bedriften det samme fradraget, men fordelt over eiendelens forventede levetid.

Eksempel på avskrivning:

Du kjøper en datamaskin for 30.000 kroner i 2022. Denne har en forventet levetid på tre år. Det vil si at selv om 30.000 kroner gikk ut av konto i 2022, skal kostnaden fordeles over tre år. Bedriften kostnadsfører derfor 10.000 kroner i 2022, og tilsvarende de neste to årene. 


Regnsskapsmessig og skattemessig avskrivning

Det finnes to måter å avskrive på:

  • En lineær avskrivning brukes i regnskapet, for eksempel når du bruker eiendelsmodulen i SpareBank 1 Regnskap. 
  • En saldoavskrivning brukes skattemessig, det vil si når du beregner skatt i årsavslutningsmodulen.

Siden det er to forskjellige avskrivninger, oppstår det vi kaller midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessig verdi (verdien i regnskapet) og skattemessig verdi (verdien for beregning av skatt). Da får bedriften det som kalles utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

Regnskapsmessig og skattemessig avskrivning høres kanskje komplisert ut, men i SpareBank 1 Regnskap ordner vi dette for deg automatisk. Har du et kjøp som kostet mer enn 15.000 kroner, får du varsel om at du bør bokføre beløpet i regnskapet og opprette eiendelen i eiendelsmodulen. Når du så skal gjøre årsavslutningen, guider systemet deg gjennom dette med regnskapsmessig og skattemessig avskrivning. 

Ved lineær avskrivning må du bruke skjønn for å finne et fornuftig avskrivningsbeløp. Prosentsatsen du skal bruke for de ulike eiendelene eller kontoklassene ved saldoavskrivning, finner du hos Skatteetaten.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?


Nedskrivning

Hvis en eiendel går uforutsett ned i verdi, må du nedskrive den i regnskapet, slik at bokført verdi (verdien i regnskapet) stemmer overens med virkeligheten. Etter regnskapsloven skal du ikke nedskrive med mindre verditapet forventes å være varig. Det betyr at en nedskrivning er noe annet enn en avskrivning. En avskrivning handler om forventet fremtidig verdifall, mens en nedskrivning utføres når det har forekommet noe uforutsett.

Eksempel på nedskrivning:

Du kjøper en datamaskin for 30.000 kroner i 2022. Denne hadde en forventet levetid på tre år, og ble derfor i utgangspunktet avskrevet over tre år. Hvis den slutter å fungere etter bare to år, må den derimot nedskrives. Etter to år er den avskrevet med 20.000 kroner (10.000 kroner per år), men den har ingen reell verdi siden den ikke virker lenger. Da kan du nedskrive med resterende verdi. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }