Hvordan lager jeg en ny stillingsmal?

Stillingsmalen indikerer hvor mange timer den ansatte forventes å levere hver uke. Standard stillingsmal i systemet er 37,5 timer.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Stillingsmal. Klikk på Ny stillingsmal


2. Skriv inn navn på stillingsmalen, og minutter per uke. Du kan også sette kryss for at minuttene skal inkludere lunsj.

Eksempel: 37,5 timer = 2250 minutter. Dette tilsvarer en standard arbeidsuke ekskludert lunsjpause på 30 minutter. Da er det ikke krysset av for Inkludert lunsj i stillingsmal.

For å slette en stillingsmal, velg Slett fra nedtrekksmenyen til høyre.