Hvordan motregner jeg en faktura mot kreditnota?

For å motregne en faktura mot en kreditnota må du legge begge til betaling. De kan ikke motregnes i leverandørfakturaens flyt, men du kan motregne en kreditnota mot en leverandørfaktura i bankmodulen hvis fakturasummen er større enn kreditnotaen, og hvis fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato. Vi anbefaler å inkludere kun den aktuelle fakturaen og kreditnotaen til samme leverandør i en utbetalingsbunt. Det kan oppstå problemer med kryssingen dersom bunten inneholder flere fakturaer fra samme leverandør. 

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger.

2. Klikk på de tre prikkene på den aktuelle betalingen. 

3. Velg Endre betaling

kreditnota-bank-1

4. Gjør endringene og klikk på Oppdater betaling


Merk!

For å kunne krysse fakturaene mot hverandre må betalingsdato (ikke forfallsdato) være den samme. Fakturaen og kreditnotaen må begge sendes enten strukturert (med KID) eller ustrukturert (med kun fakturanummer/melding).