Hvordan lager jeg bokføringsregler?

Bokføringsregler i bankavstemming er nyttig for transaksjoner utført i banken som ikke blir registrert via bankintegrasjon, for eksempel renter eller gebyrer.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

2. Velg den aktuelle kontoen du skal avstemme.

3. Klikk på de tre prikkene og velg Bokfør alle bankposter i listen.


4. Klikk på Bokføringsregler og velg Rediger regler.


5. For å lage en ny regel, klikk på Legg til regel. Du kan også bruke systemets forslag for å opprette en standardregel for Gebyr eller Renter ved å velge en av disse.

For å matche regelen mot en post, må du ha informasjon som samsvarer. Dette kan for eksempel være ord i beskrivelsen. Dersom rentetransaksjoner inneholder ordet Renter i beskrivelsen, kan du velge renter som en betingelse. Tilsvarende kan du opprette betingelser for beløp, dato, valutabeløp og fakturanummer. Ønsker du å slette en betingelse, klikker du på ikonet for søppelkasse til høyre.

For å føre postene mot en annen konto, velger du konto fra nedtrekksmenyen under Føres på konto. Klikk på Lagre når du er ferdig.


6. For å bruke en regel, klikker du på Bokføringsregler. Her kan du velge Kjør alle aktive regler eller Kjør spesifikk regel. Du kan også kjøre regler direkte basert på forslag fra systemet.