Hvordan lager jeg bokføringsregler for bankavstemming?

Bokføringsregler i bankavstemming er nyttig for transaksjoner utført i banken som ikke blir registrert via bankintegrasjon, for eksempel renter eller gebyrer.

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

2. Velg den aktuelle kontoen du skal avstemme.

3. Klikk på de tre prikkene og velg Bokfør alle bankposter i listen.

regnskapsprogram-bokforingsregler-1

4. Klikk på Rediger bokføringsregler.


5. For å lage en ny regel, klikk på Legg til regel. Du kan også bruke systemets forslag for å opprette en standardregel for Gebyr eller Renter ved å velge en av disse.

For å matche regelen mot en post, må du ha informasjon som samsvarer. Dette kan for eksempel være ord i beskrivelsen. Dersom rentetransaksjoner inneholder ordet Renter i beskrivelsen, kan du velge renter som en betingelse. Tilsvarende kan du opprette betingelser for beløp, dato, valutabeløp og fakturanummer. Ønsker du å slette en betingelse, klikker du på ikonet for søppelkasse til høyre.

For å føre postene mot en annen konto, velger du konto fra nedtrekksmenyen under Føres på konto. Du kan velge å føre mot enten Prosjekt, Avdeling eller andre egendefinerte dimensjoner. Klikk på Lagre når du er ferdig.


6. Regelen vil automatisk kjøre og du kan klikke på den regelen du ønsker å bruke.