Hvordan laster jeg opp innbetalingsfil manuelt?

Manuell opplasting av innbetalingsfil kan være aktuelt hvis du ikke bruker autobank, men ønsker å lese inn innbetalinger, eller hvis det har skjedd en feil med autobank og filene ikke har kommet inn automatisk.

For at innbetalingsfiler skal kunne lastes opp i systemet, må de først lastes ned manuelt i nettbanken. I tillegg må bankkontonummer være registrert under innstillinger for bank. 

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Innbetalinger.

2. Klikk på Hent og bokfør innbetalingsfil.

3. Last opp filen.

4. Klikk på Bokfør valgte filer.


Filen blir nå lastet opp og vil være synlig under Innbetalinger.

Merk at når du laster opp en betalingsfil manuelt, vil denne overstyre eventuelle bokføringsregler.