Hvordan setter jeg opp spesielle lønnsinnstillinger?

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn.

spesielle-innstillinger-lonnsinnstillinger-1

2. Klikk på fanen Spesielle innstillinger


Sett hake ved Finansskatt hvis det skal beregnes og betales finansskatt av lønn. 

Finansskatt ble innført fra 2017 og er en skatt som skal betales av selskaper som driver innenfor finansierings- og forsikringsområdet. Finansskatten skal fastsettes og beregnes på nivået for den enkelte juridiske enhet. Les mer om finansskatt hos Skattetaten


Skatter og avgifter

Skatte- og avgiftsregler er en gruppe skatteregler for spesielle organisasjoner. Hvis en skatteregel aktiveres vil den bli tilgjengelig som valg under A-meldingsinformasjon på lønnsarten. Et selskap kan aktivere flere regler, men en lønnsart kan kun kobles mot en enkelt skatte- og avgiftsregel. 

Sett hake ved Kildeskatt for pensjonister hvis det er aktuelt for selskapet. 


Periodisering av lønnsbilag

Du kan bokføre lønnskostnadene i en annen periode enn angitt utbetalingsdato. Kontoer viser standard valgte kontoer for periodisering. Du kan endre til andre konti om du ønsker egne. Periodisering skjer ved bokføring av lønnsbilag. Om du ønsker periodisering eller ikke, legger du det inn på det enkelte bilag. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }