Hvordan nullstiller jeg en lønnskjøring?

Hvis noe er feil med en lønnskjøring kan du nullstille den. Måten du gjør det på kommer an på om du kun har opprettet lønnskjøringen eller om den også er avregnet og bokført. 

Lønnskjøringer som er opprettet

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring og velg den aktuelle lønnskjøringen. 

2. Trykk på nedtrekksmenyen Flere valg og velg Slett lønnsavregning

regnskapsprogram-nullstille-lonnskjoring-1

3. Du vil få opp en advarsel som spør om du er sikker på om du vil slette lønnskjøringen. Vær obs på at når du har slettet en lønnskjøring, er det ikke mulig å hente den tilbake igjen. Trykk Slett dersom du ønsker å slette lønnskjøringen. 


Lønnskjøringer som er avregnet eller bokført

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring og trykk deg inn på den aktuelle lønnskjøringen. 

2. Fra Status-bildet trykker du på de tre prikkene bak Avregnet. Så trykker du Nullstill lønnskjøring

3. Du får da opp en advarsel som blant annet nevner at "Lønnskjøringer som er bokført, utbetalt eller lønnslipp sendt til ansatt bør ikke nullstilles. Vi anbefaler da å lage en ny lønnskjøring hvor man korrigerer lønnspostene som har blitt feil."

4. Bokføringen blir ikke reversert automatisk når du nullstiller en lønnskjøring. Hvis du ønsker å kreditere lønnsbilaget setter du hake for dette i tillegg. Det er kun mulig å kreditere lønnsbilaget i dette steget når du ikke har utbetalt lønn eller sendt lønnslipp. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }