Hvordan importerer jeg oppgjørsrapport K27 fra NAV?

Oppgjørsrapporten (K27) refusjoner fra NAV viser informasjon om refusjon av sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, feriepenger, og pleie/opplæring- og omsorgspenger. Arbeidsgivere som har forskuttert til arbeidstakere utover arbeidsgiverperioden får utbetalt refusjon. 

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Variable lønnsposter

2. Klikk på Flere valg og velg Importer K27.

Merk at du på forhånd må ha opprettet en lønnskjøring, og at du må velge hvilken av lønnskjøringene med status Opprettet K27-importen skal legges på. 


3. Klikk Velg fil og last opp oppgjørsrapporten (K27) som du henter manuelt hos NAV

4. Klikk Import