Hvordan oppretter jeg egne lønnsarter?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring

2. Klikk på Flere valg og velg Lønnsarter

opprett-lonnsart-1

3. Klikk på Flere valg og velg Ny lønnsart


Kopiere eksisterende lønnsart

1. Gå til den lønnsarten du ønsker å kopiere. 

2. Klikk på Flere valg og velg Ny basert på

Den nye lønnsarten vil få navnet "Kopi av (eksisterende navn)". Navnet kan endres frem til lønnsarten tas i bruk. 


Lønnsart og sats

1. Legg inn navn på lønnsarten. 

2. Velg hvilken sats lønnsarten skal benytte ved registrering av lønnsposter: 

 • Lønnsart: Systemet vil foreslå satsen som legges inn direkte på lønnsarten. 
 • Månedslønn: Satsen hentes fra feltet månedslønn på ansattkortet. 
 • Timelønn: Satsen hentes fra feltet timelønn på ansattkortet. 
 • Frisats: Satsen hentes fra feltet frisats på ansattkortet. 

Merk at hvis du legger til et beløp i feltet Utbetalt i prosent av sats, vil systemet beregne sats + tillegg i prosent ved registrering av lønnsposter. 


Behandling og regnskapsinnstillinger

1. Velg Behandlingsregel for skattetrekk ved å klikke på nedtrekkslisten. 

2. Sett hake for Feriepenger og/eller Arbeidsgiveravgift (Aga) dersom lønnsarten skal være med i grunnlag for disse. 

3. Klikk på ikonet for søk for å velge hovedbokskonto som lønnsarten skal bokføres mot. 

4. Sett hake ved Utbetales hvis lønnsarten skal være med i grunnlaget for utbetaling. Hvis haken er tatt bort kan du legge inn en Motkonto kredit


A-meldingsinformasjon

De ulike typene opplysninger som skal innberettes: 

 • Inntetkstype: For eksempel Lønn, Fradrag eller Forskuddstrekk
 • Fordel: For eksempel Kontantytelse, Naturalytelse eller Utgiftsgodtgjørelse. 
 • Beskrivelse: For eksempel Fastlønn, Timelønn eller Feriepenger.

Noen kombinasjoner av inntektstyper, fordeler og beskrivelse vil gjøre at feltet Tilleggsinformasjon pakke blir synlig. 

Merk at det kun er lønnsarter som skal innberettes som skal settes opp med A-meldingsinformasjon. Dersom du er usikker på oppsettet, må du kontrollere dette ved å se på veiledning til A-ordningen


Instillinger

 • Trekk i fastlønn for ferie: Sett hake her hvis en lønssart skal ha negativ post på lønnskjøringen for å utbetale feriepenger. 
 • Antall 0 til A-melding: Sett hake her hvis en lønnsart ikke skal telle timer (ofte brukt hvis et tillegg skal legges på ved siden av timelønn). 
 • Skjul på lønnsslipp: Sett hake her hvis lønnsposten skal skjules på lønsslippen. Dette kan kun benyttes på lønnsarter som ikke påvirker utbetalingen. 
 • Systemets lønnsart: Lønnsarter som systemet bruker som standard til blant annet skatt, feriepenger, forskudd og lignende. Merk at du kun kan legge på en lønnsart om gangen med hver av systemets lønnsarter. 
 • Type lønnsart: Velg AGA refusjon/pensjon ved behov. 
 • Standard lønnsart: Her vises det om lønnsarten er standard i systemet eller egendefinert. Hvis lønnsarten ligger uten kode betyr det at den ikke lenger blir vedlikeholdt av systemet. Dette skjer hvis en lønnsart er opprettet av bruker på selskapet selv, eller om brukeren har endret en standard lønnsart. Det er ikke mulig å legge på en slik kode igjen.  

Grenseverdi

 • Grenseverdi type: Antall eller beløp. Spesifiser hvilket felt Grenseverdi gjelder, og om det er antallet eller beløpet som skal passere grenseverdien. 
 • Grenseverdi: Verdien som skal oppnås før en endring skal inntreffe. 
 • Ny sats: Hvis det er satsen som skal endres når grenseverdien er oppnådd fyller du inn ny sats her. 
 • Ny lønnsart: Hvis det er lønnsarten som skal endres etter at grenseverdien er oppnådd fyller du inn lønnsartnummeret til den nye lønssarten her. 

Merk at du nå får opp et varsel om at du ikke får lagre dersom en ny sats eller lønnsart ikke er lagt inn når du satt opp bruk av grenseverdi. Dette er for å forhindre at det oppstår splitt på samme lønssart. 


Språk

Hvis du sender lønnsslipp på engelsk, i tillegg til norsk, kan du legge inn det engelske navnet på lønnsarten her. Dette vil være synlig på lønsslippen. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }