Hvordan runder jeg opp timer?

Du kan avrunde fakturerbar tid opp til påbegynt tidsintervall. Dette aktiveres på hver enkelt timeart. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timearter. Hent frem den timearten du ønsker å aktivere opprunding av timer på. 


2. Gå til Opprunding av timer for å angi opprunding. Du kan velge mellom å runde opp til nærmeste kvarter, halvtime eller time.


Merk at opprundingen kun påvirker timer til ordre som faktureres, og ikke den faktiske registrerte tiden under Timeregistrering