Hvordan overfører jeg timer til en ordre?

1. Opprett en ordre og legg inn nødvendige opplysninger.


2. Gå til Timer i venstremenyen og velg Registrere timer. Sørg for at kolonnene Timer til ordre og Ordre ligger synlig. Du henter frem eventuelle skjulte kolonner ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett ytterst til høyre. Registrer timene dine, legg inn antall timer du ønsker å overføre til ordre og finn frem ordren timene skal overføres til.


3. Gå til Salg i venstremenyen og velg Ordre. Hent frem ordren du skal overføre timene til. Du åpner ordren og trykker på Vis/overfør timer.


4. Velg timene som skal overføres og klikk på Videre for å overføre disse.

Tips: Du kan også bruke funksjonen fakturere timer for å overføre timer til ordre.