Hvordan forbereder jeg overgang til mva-registrert selskap?

Hvis et selskap ikke er mva-registrert ved oppstart, men planlegger å bli det når omsetningsgrensen er passert, vil systemet kunne veilede deg.

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Regnskap.

2. Under avsnittet Periode og mva. velger du Avgiftsfri, men planlegger mva-registrering når omsetningsgrensen passeres.

overgang-mva-1

3. Nå vil du automatisk få varsling når grensen på salg av mva-pliktige varer eller tjenester har passert 50.000 kroner. Varslingen inneholder informasjon om at selskapet må registreres i mva-registeret. Dette gjøres ved å levere Samordnet registermelding.


4. Når mva-registreringen er godkjent i Brønnøysundregistrene, må du endre regnskapsinnstillingene. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. Under avsnittet Periode og mva. velger du nå Avgiftspliktig, antall mva-perioder og hvilket mva-skjema som skal brukes.


Nå kan du godkjenne at systemet skal oppdatere kontoplan og produkter automatisk.


 


Inntil selskapet er ferdig registrert hos Brønnøysund skal det ikke faktureres med mva. I perioden registreringen behandles, må fakturamottaker informeres om at mva. vil bli etterfakturert når registreringen er fullført. Dette kan gjøres ved å legge inn kommentar på utgående faktura, enten ved å opprette en egen varelinje eller via fanen Kommentar.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }