Hvordan redigerer jeg pensjonsinnretning via a-melding?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Det er to måter å generere en a-melding på. Enten ved å klikke på perioden du ønsker å sende a-melding for og følge veiviseren, eller ved å klikke på A-meldingsdetaljer og følge de neste stegene under. 

pensjonsinnretning-1

3. Klikk på Legg til og skriv inn organisasjonsnummer eller navn på forsikrings-/pensjonsselskapene. Den/de du har valgt vil bli husket til neste a-melding. 


Dersom bedriften bytter pensjonsinnretning, må du huske å legge til/ta bort selskaper. Dersom overgangen skjer midt i en a-meldingsperiode, rapporterer du både den nye og den gamle pensjonsinnretningen den perioden der overgangen skjer. 

Hvis du ikke finner organisasjonsnummeret til den pensjonsinnretningen som skal rapporteres, kan du klikke på Legg til egen pensjonsinnretning


4. Når informasjonen er lagt inn, klikker du på Ok


Se Skatteetatens veiledning til pensjonsinnretningen for hjelp og mer informasjon om definisjoner.