Hvordan periodiserer jeg lønn?

Før du kan periodisere lønn må en lønnskjøring være opprettet, ferdig utfylt og avregnet. Du må også aktivere periodisering av lønn. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Lønn. Gå til fanen Spesielle innstillinger og bla ned til Periodisering av lønnsbilag. Sett hake ved Periodisering aktivert og klikk på Lagre innstillinger.

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Klikk på en avregnet lønnskjøring. 

periodisere-lonn-1

2. Klikk på Bokfør


3. Fyll ut feltene, velg aktuell periode under Bokføringsperiode - periodisering og klikk på Generer. Du kan velge bokføringsperiode for to tidligere perioder. Bokføringsdato vil hentes fra utbetalingsdatoen på lønnskjøringen. 

Det vil totalt sett bli generert tre bilag. Det første bilaget er et bilag med utbetalingsdato, det andre vil trekke kostnadene som er ført i det første bilaget, og det tredje bilaget fører kostnadene i periodiseringskostnaden man har valgt selv. 


4. Kontroller konteringssammendraget og klikk på Bokfør


Merk!

Hvis du velger Ikke lag periodiseringsbilag vil systemet bokføre kostnadene kun på bokføringsdatoen.