Hvordan periodiserer jeg manuelle bilag?

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Føre bilag

2. Registrer bilaget og klikk på de tre prikkene. Klikk så på Periodisering

regnskapsprogram-periodisering-1

3. Legg inn Periode fraPeriode til og Balansekonto som du ønsker å bruke til å periodisere bilaget. Dersom du skal periodisere fremover i tid kan du bruke en konto i gruppe 17, og skal du periodisere tilbake i tid kan du bruke en konto i gruppe 29. 

4. Klikk Lagre periodisering

5. Trykk Lagre og bokfør for det manuelle bilaget slik at periodiseringen bokføres. 


Merk!

  • Når du periodiserer over flere år, vil bilagsnummeret variere fra år til år. 
  • Når du krediterer et periodisert bilag over flere år vil alle bilagene knyttet til periodiseringen bli kreditert. Les mer om kreditering av bilag