Hvordan kobler jeg sluttsedler (avregning) fra Norges Råfisklag til regnskapet?

I SpareBank 1 Regnskap kan fiskere få sedler fra Norges Råfisklag automatisk kontert inn i regnskapet.

Sette opp seddelsky (engangsoppsett)

Seddelsky er en skytjeneste som innhenter seddeldata fra Norges Råfisklag, og gjør avregningen tilgjengelig i SpareBank 1 Regnskap. Tjenesten automatiserer bokføringen av seddeldata, slik at du sparer tid og unngår feilføringer. Med seddelsky får du et regnskap som til enhver tid er ajourført. Les mer på seddelsky.no

Stegene for å sette opp seddelsky:

  1. Bestill seddelsky her.
  2. Du får tilsendt brukernavn og passord, og logger inn her
  3. Bestill tilkobling hos Norges Råfisklag her.
  4. Fyll inn integrasjonsnøkler, sett opp fartøy og oppgi hvilke kontoer avregningsverdiene skal knyttes opp mot.

Tjenesten er nå klar til bruk. Avregningsdata lagres automatisk i SpareBank 1 Regnskap én gang i døgnet. Du kan velge å importere sedler inntil 12 måneder tilbake i tid. Bilagene kommer inn i SpareBank 1 Regnskap, og nye kommer deretter løpende hver dag.

Hver skipseier (org. nr.) kan ha flere fartøy. Fartøydata oppdateres fra Norges Råfisklag.

rafisklaget-sedler-1

Gå inn i SpareBank 1 Regnskap og opprett nødvendige kontoer, vi anbefaler disse:Føre seddelbilag i SpareBank 1 Regnskap

Når engangsoppsettet er gjort i seddelsky, vil sedlene fra Norges Råfisklag automatisk legge seg som kladd i SpareBank 1 Regnskap. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Føre bilag.

2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Hent kladd.


3. Trykk Lagre og bokfør. Nå er seddelen bokført. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }