Hvordan registrerer jeg ferie?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Klikk på Registrer i boksen for ferie.


3. Velg den ansatte ferien gjelder for.


4. Legg inn Startdato og Sluttdato for ferien. Du har også mulighet til å legge inn en kommentar til internt bruk.

5. Klikk Lagre